โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

หากเจ้าตัวลืมID.NOที่ยื่นคำขอในครั้งแรก จุดบริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามารถตรวจสอบได้หรือไม่? หรือต้องยื่นคำขอใหม่?

  • วันที่:
  • ที่มา:Residency Section 2
  • ตี:1752
เจ้าตัวต้องถือหนังสือเดินทางฉบับจริง ยื่นคำขอใหม่ที่จุดริการ หากมีการเปลี่ยนแปลงหนังสือเดินทาง ต้องกรอกแบบฟอร์มแล้วยื่นคำขอใหม่
หน้าแรก