โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

พนักงานต่างด้าวลาออกแล้วต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอะไรบ้าง?

  • วันที่:
  • ที่มา:Residency Section 2
  • ตี:1639
ต้องแจ้งยกเลิกการจ้างงานต่อกรมแรงงาน แล้วกรมแรงงานจะส่งเอกสารไปยังจุดบริการสำนักงานตรวคนเข้าเมือง แจ้งให้เจ้าตัวออนอกประเทศและลดอายุการอยู่อาศัย
เบอร์โทรศัพท์กรมแรงงาน:๐๒-๘๕๙๐๒๕๖๗
หน้าแรก