โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

ID.NOและบัตรประชาชนแตกต่างกันอย่างไร?

  • วันที่:
  • ที่มา:Residency Section 2
  • ตี:2068
ID.NO คือ หมายเลขบัตรประจำตัวที่ชาวต่างชาติ บุคคลไม่มีสัญชาติ ชาวฮ่องกง มาเก๊าและจีนใช้ในระหว่างอาศัยอยู่ในไต้หวัน  ใช้ได้จนกระทั่งได้บัตรประชาชนไต้หวัน  ฉะนั้น ID.NOและบัตรประชาชนไม่เหมือนกัน
หน้าแรก