โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

ชาวต่างด้าวต้องอาศัยอยู่ในไต้หวันนานเท่าไหร่จึงขอใบถิ่นที่อยู่ถาวรได้?

  • วันที่:
  • ที่มา:Residency Section 2
  • ตี:1800
ชาวต่างด้าวอาศัยอยู่ในไต้หวันอย่างถูกต้องตามกฎหมายติดต่อกันเป็นเวลา ๕ ปี ในแต่ละปีอยู่อาศัยเกิน ๑๘๓ วัน และตรงกับคุณสมบัติที่กำหนด สามารถยื่นขอใบถิ่นที่อยู่ถาวร
หน้าแรก