โซนเนื้อหาหลัก
:::

National Immigration Agency

:::

เงื่อนไขในการถูกยกเลิกสิทธิการพำนักอาศัย ในไต้หวัน และการยกเลิกใบกาม่า

  • วันที่:
  • ที่มา:Residency Section 2
  • ตี:2435
1. ชาวต่างชาติที่ได้รับสิทธิพำนักอาศัยในไต้หวัน แต่เงื่อนไขนั้น ได้หมดลง จะถูกยกเลิกสิทธิการพำนักอาศัย และยกเลิก ใบกาม่า
2.หลักฐานที่ยื่นขอเป็นเท็จ
3. มีหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ ของปลอม หรือดัดแปลงแก้ไข
4. ผู้ที่ถูกศาลตัดสินจนถึงที่สุดแล้วให้จำคุก 1 ปีขึ้นไป ยกเว้นผู้ กระทำความผิดโดยประมาท
5.ขอคืนสัญชาติไต้หวัน
6.ได้รับสัญชาติไต้หวันแล้ว
7. ถือสัญชาติไต้หวัน และใช้สถานะสัญชาติไต้หวันเดินทางเข้า ออกไต้หวันหรือพำนักอาศัยหรือตั้งถิ่นฐานในไต้หวัน
8.รับบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวรในัไต้หวัน
9.ถูกเนรเทศออกจากไต้หวัน
หน้าแรก